Numer rachunku bankowego – zakup preferencyjny węgla

Węgiel jest rozdysponowywany wśród mieszkańców, którzy się zgłosili, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Po uzyskaniu informacji od upoważnionego pracownika Urzędu Gminy mieszkaniec będzie musiał dokonać wpłaty za zamówiony węgiel w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy gminy.

Osoby, które dokonują wpłaty przelewem, muszą wnieść opłatę na rachunek bankowy o numerze:

PL 70 9168 1043 4200 0143 2000 0440