Ogłoszenie

Działając na podstawie Art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), Wójt Gminy Wiśniowa informuje, że

  1. z dniem 15 grudnia 2022 roku wstrzymuje składanie wniosków o  preferencyjny zakup paliwa stałego z przeznaczeniem  dla gospodarstw domowych na rok 2022,
  2. z dniem 16 grudnia 2022 roku rozpoczyna przyjmowanie wniosków o  preferencyjny zakup paliwa stałego z przeznaczeniem  dla gospodarstw domowych na rok 2023, – z ustawowym terminem ich składania do dnia 15 kwietnia 2023roku.

Informuję jednocześnie, że w chwili obecnej nie dysponujemy informacją, kiedy nastąpi rozpoczęcie dostaw węgla dla naszej gminy przez PGG S.A.

Informacje dotyczące dystrybucji będą udostępniane na stronach Urzędu Gminy Wiśniowa pod adresem https://wisniowa.pl/  oraz na BIP Wiśniowa  https://wisniowa.bip.gov.pl/. Osoby, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie będą otrzymywały informację o możliwości dokonania zakupu i odbioru paliwa na wskazane we wniosku numery telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Marcin Kut

Wójt Gminy Wiśniowa