Ogłoszenie o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza, że Gmina Wiśniowa przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem  dla gospodarstw domowych.

(węgiel GROSZEK , ORZECH)

Informuję jednocześnie, że wszelkie informacje dotyczące dystrybucji będą udostępniane na stronach Urzędu Gminy Wiśniowa pod adresem https://wisniowa.pl/  oraz na BIP Wiśniowa  https://wisniowa.bip.gov.pl/.

                   Marcin Kut

                                  Wójt Gminy Wiśniowa