25 lat Stowarzyszenia ”Tak Życiu”

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.

Św. Jan Paweł II

 

Zanim pojawiła się myśl powołania do życia nowej organizacji działającej na polu obrony poczętego życia, niesienia pomocy dzieciom chorym i niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym osoby świeckie z Rzeszowa, Strzyżowa i Krosna uczestniczyły w działaniach prowadzonych przez Diecezjalną Poradnię Rodzinną usytuowaną przy klasztorze o.o. Bernardynów w Rzeszowie, którą prowadził ks. dr Jan Koc.  Zmiany, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku pozwoliły na legalną i prawną działalność organizacji pozarządowych, posiadających rejestracją sądową, własne konto bankowe, siedzibę.   Już na przełomie 1991 i 1992 roku powstał 15 osobowy komitet założycielski stowarzyszenia pod przewodnictwem Pani Barbary Frączek i ks. dr Jana Koca, z terenu obecnego powiatu strzyżowskiego  w skład założycieli weszli Urszula Gorczyca, Alfreda Waltoś, Józef Knurek, Maria Adamska i Andrzej Żybura.   Spotkania komitetu założycielskiego odbywały się w Biurze Poselskim Pani Poseł Barbary Frączek / które mieściło się przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie/, jak również w poradni o.o. Bernardynów i w prywatnych mieszkaniach. Po opracowaniu statutu i złożeniu wniosku do sądu z dniem 30 grudnia 1992 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń pod nazwą „TAK ŻYCIU”.

 

I tak 25 lat temu to wołanie Św. Jana Pawła II „aby usłyszeć krzyk osób potrzebujących …” poruszyło nasze serca i  powstało Stowarzyszenie „TAK ŻYCIU”.

Obecnie stowarzyszenie jest  organizacją pożytku publicznego o NR  KRS; 0000033178.

Celem stowarzyszenia jest grupowanie ludzi dobrej woli pomagającym samotnym matkom i ich dzieciom, rodzinom wielodzietnym, dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.  Organizacja ta swoje działania kieruje na rzecz zdrowia i szczęścia osób niepełnosprawnych, rodziny,macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka a także na rzecz dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

Pierwszymi długoletnim prezesem  Stowarzyszenie była Pani Barbara Frączek – lekarz, aktywny członek NSZZ „Solidarność”, posłanka na Sejm I i III kadencji, działacz ruchów katolickich, wspierali ją w zarządzie nasi lokalni działacze. Aktualnie prezesem stowarzyszenia jest Pani Bronisława Lipa z Wiśniowej (obecnie z Wielopola Skrzyńskiego).

Główną siedzibę Stowarzyszenia utworzono w Rzeszowie i jest ona do dzisiaj przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”, ale początkowo założyciele stowarzyszenia nie mając na terenie Strzyżowa swojego lokalu spotykali się w swoich prywatnych mieszkaniach. Dopiero później oddziałami lokalnymi stały się Strzyżów i Wiśniowa. Obecnie dzięki uprzejmości władz samorządowych gminy Wiśniowa od września 2016 roku dołączyły do nich Tułkowice, dokładniej parter byłej  szkoły podstawowej.

Trudno te 25 lat działalności opisać w krótkich zdaniach, bo uzbierało się przez ten czas na nie wiele zdarzeń i sytuacji. Historię stowarzyszenia tworzyło wielu, wielu ludzi, często zwykłych, prostych, ale wielkiego serca i mocno zaangażowanych w oddawaniu się innym. Wielu z nich odeszło już do wieczności, ale pozostali w naszych sercach i na kartach kroniki stowarzyszenia.

Pierwszym działaniem rodziców na czele z Panem Józefem Knurkiem i zarządu stowarzyszenia na terenie ziemi strzyżowskiej było utworzenie w Strzyżowie sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych, która została zlokalizowana przy Strzyżowskiej Fabryce Mebli, która mogła zaistnieć dzięki życzliwości dyr. fabryki mebli Pana Kazimierza Sołtysa i ogromnemu wsparciu Pana dr Bolesława Rudnickiego dyrektora ZOZ w Strzyżowie.  Kolejną palącą sprawą był dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły we Frysztaku, która została rozwiązana przez zakup własnego środka lokomocji oraz wieloletniej społecznej pracy Pana Andrzeja Klimka kierowcy tego mikrobusu.

Kolejne lata  Stowarzyszenia „Tak Życiu” koncentrowały się wokół Domu Matki i Dziecka w Bonarówce. Tam, od zgiełku i hałaśliwej cywilizacji, za to bardzo blisko natury przy ognisku i miłych, przyjacielskich rozmowach zgromadzeni dzielili się swoimi troskami i radościami.  Wcześniej przy kapliczce z wizerunkiem „Jezu, ufam Tobie”licznie zgromadzone rodziny oddawały te wszystkie sprawy Bogu odmawiając koronkę. W samym domu i jego obejściu ogrom prac wykonali sami członkowie, ogromną pomoc materialną i opiekę duchową w tym dziele okazał nam ks. proboszcz z Żyznowa Stanisław Piątek. Po stowarzyszeniu pozostały kapliczka i droga krzyżowa pobliskim lesie. Ciężko było opuszczać to urocze miejsce i do dziś mile wspominamy te czasy, kiedy zjeżdżały tu rodziny z dziećmi z Rzeszowa, Krosna i całego powiatu strzyżowskiego.

Ale życie toczyło się dalej …

We wrześniu 2014 r. za aprobatą ks. bp Jana Wątroby Stowarzyszenie otrzymało imię świętego Jana Pawła II.  To zaszczyt, ale i odpowiedzialność, gdy się ma takiego patrona.

Od samego początku duchowo wspierali nas również kapłani:  ks. dr Jan Koc, ks. Stanisław Rudziński, proboszczowie z parafii Wiśniowa, Niewodna i inni.

Od początku działalności Stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem obchodów Narodowego Dnia Życia, Marszu za Życiem czy pielgrzymek propagujących obronę życia.

W ramach swoich działań statutowych nasza organizacja prowadzi terapię zajęciową i logopedyczną dla dzieci niepełnosprawnych, dowozi busem chore dzieci na rehabilitację czy terapię zajęciową. Udziela wsparcia finansowego rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i finansowej (np. na zakup odzieży, podręczników czy przyborów szkolnych),świadczy pomoc finansową na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy logopedycznego,organizuje poradnictwo dla dzieci i ich rodzin,organizuje cykliczne spotkania integracyjne, Dzień Dziecka, organizuje też spotkania integracyjne i wycieczki na terenie Podkarpacia i całego kraju, które dają radość i uśmiech, a rekolekcje – siłę naszym podopiecznym i ich rodzinom. Współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, lokalnymi i społeczno-religijnymi. Do niedawna wszystkie imprezy integracyjne, zabawy, czy Dzień Dziecka organizowane były dzięki dobrej woli władzom lokalnym(wójtom, sołtysom) zaprzyjaźnionych miejscowości (długa lista!) oraz organizacjom społeczno-religijnym (wolontariat, kółka misyjne czy KSM). Szczególne podziękowania kierujemy do władz Gminy Wiśniowa i Miasta Strzyżowa, do władz Powiatu Strzyżowskiego oraz podległym im placówkom  kulturalno oświatowych.

15 października 2017 r. zgromadziliśmy się w kościele parafialnym w Dobrzechowie, by świętować na niedzielnej sumie 25 lat działalności Stowarzyszenia ”Tak Życiu”, odprawianej przez wikariusza dobrzechowskiej parafii ks. Marcina Wawrzonka oraz ks. dr Jana Koca – zaproszonego kapłana, obrońcy życia i rodziny. Homilię podczas mszy świętej wygłosił proboszcz ks. Maciej Figura.

Dalsza część uroczystości jubileuszowych przeniosła się do ośrodka stowarzyszenia w Tułkowicach. Zebrane osoby przywitali Pani Bronisława Lipa i Pan Andrzej Żybura. Pani Barbara Frączek – honorowy Prezes stowarzyszenia sięgnęła pamięcią do początków działalności stowarzyszenia.

Usłyszeliśmy też okolicznościowy wiersz napisany na tą okoliczność przez Panią Marię Adamską. Po czym nastąpiły życzenia i gratulacje od zaproszonych gości. Wręczono podziękowania za współpracę kapłanom, przedstawicielom władz samorządowym, zaprzyjaźnionym organizacjom oraz zasłużonym członkom stowarzyszenia. Dziękujemy gorąco za przekazaną pomoc rzeczową przez Wójta Gminy Wiśniowa  Pana Marcina Kuta i Burmistrza Miasta Strzyżowa Pana Mariusza Kawę.

W części artystycznej zaprezentował się zespół śpiewaczy „Barwy Jesieni”. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu i innych smakowitych potraw.

Zarządowi, wszystkim członkom, podopiecznym, wolontariuszom dziękujemy za ich widoczną pracę i życzymy, by mimo upływu czasu Stowarzyszenie pozostało niezmiennie aktywne, kreatywne i zaangażowane jak dotychczas.

Zapraszamy wszystkie chętne rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, rodziny wielodzietne, do nas, w nasze szeregi, by ubogacać się sobą nawzajem.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej a utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i ofiar życzliwych ludzi.

 

Rozliczając swój roczny PIT można wesprzeć  nasze stowarzyszenie przekazując 1% podatku na leczenie i rehabilitację naszych  podopiecznych.

 STOWARZYSZENIE „TAK ŻYCIU”
 Nr  KRS: 0000033178
 Stowarzyszenie posiada też w Banku PEKAO w Strzyżowie konto
O Numerze: 28124026721111001022772733
 
Bądź przyjacielem dziecka, ono czeka na twoją miłość.
                                                                 

Członek  Stowarzyszenia „Tak Życiu”-  Agata Zięba