Gminne Obchody Dnia Katyńskiego w Niewodnej

„Pamięci nie da się zgładzić”

Kolejny raz w Niewodnej miały miejsce „Gminne Obchody Dnia Katyńskiego”. W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku, w kościele i na placu u Św. Anny oprócz cyklicznych uroczystości rocznicowych poświęcona została tablica w hołdzie zamordowanym parafianom w latach 1944-1945 przez NKWD. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w intencji poległych Polaków, pod przewodnictwem ks. dziekana ppor. Bogusława Bogaczewicza. W homilii ks. proboszcz Henryk Czajka przywołał pamięć kapłanów posługujących w ongiś dużej niewodzkiej parafii, którzy dbali o wychowanie i edukację ze szczególnym naciskiem na krzewienie patriotyzmu, m.in. ks. Macieja Dudka, który organizował tajne nauczanie podczas okupacji i jego zapis w księdze zgonów przy Tomaszu Gazdzie „zamordowany przez Sowietów”, stał się inspiracją do wyszukania osób straconych przez NKWD. Wspomniany również został ks. Michał Pelczar- budowniczy pomnika katyńskiego, niestrudzony głosiciel prawdy o mordzie na polskich oficerach i inteligencji w Katyniu i okolicach. Ksiądz Czajka jak sam stwierdził, chce być kontynuatorem tradycji patriotycznych i orędownikiem prawdy i wolności. Uradował się z obecności pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Wiśniowej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Niewodnej, Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej, Koła Gospodyń Wiejskich z Niewodnej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Niewodnej, Szkoły Filialnej im. ks. Jerzego Popiełuszki z Niewodnej, a także zgromadzonych: przedstawiciela Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej z Rzeszowa- Piotra Szopa, przedstawiciela NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego- Mariana Irzyka, przedstawicieli Samorządu Powiatowego w Strzyżowie: Jana Stodolaka- v-ce starostę, oraz radnych powiatowych z terenu Gminy: Małgorzatę Książek, Piotra Myćkę, Grzegorza Tomaszewskiego, przedstawicieli Samorządu Gminy Wiśniowa: Marcina Kuta- wójta, Łukasza Dzioka- przewodniczącego Rady, Jacka Rybczyka- sekretarza Urzędu, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Wiśniowa, Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Wiśniowej na czele z Zbigniewem Miga- prezesem, Kazimierzem Furtkiem- komendantem, Janem Tęcza- członkiem Zarządu, samorządu wsi i przedstawicieli organizacji społecznych i parafialnych Niewodnej, parafian, członków rodzin zamordowanych przez NKWD. Proboszcz podziękował wnuczce zamordowanego, Zenonowi Petce, Kazimierzowi Długoszowi, Piotrowi Szopa za pomoc przy gromadzeniu informacji na temat ofiar z lat 1944-45, podkreślił dobrą współpracę z Samorządem Gminy i Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej. Szczególne podziękowania skierował do sołtysa Zenona Tomaszewskiego i Adama Rypyścia za duże zaangażowanie i ogrom pracy włożony przy obejściu posadowienia tablicy pamiątkowej, na której pod godłem państwowym widnieje zapis:

W HOŁDZIE POMORDOWANYM PRZEZ NKWD W LATACH 1944- 1945

TOMASZ GAZDA LAT 28 PODOFICER AK Z SZUFNAROWEJ ZGINĄŁ 16. XII. 1944r.

FRANCISZEK ARMATA LAT 42 Z WIŚNIOWEJ ZGINĄŁ 31.XII.1944r.

STANISŁAW LEPAK LAT 37 Z PSTRĄGÓWKI ZGINĄŁ 6.I.1945r.

PARAFIA NIEWODNA I GMINA WIŚNIOWA

NIEWODNA, 23.04.2017r.

Po zakończeniu Mszy Św. dr Piotr Szopa z rzeszowskiego oddziału IPN z uznaniem i wdzięcznością odniósł się do parafian i mieszkańców Niewodnej stawiając ich za wzór postaw patriotyczno- społecznych, wspominając także działalność ks. Michała Pelczara.

Następnie na placu kościelnym ks. Bogaczewicz poświęcił tablicę pamiątkową, przy której kwiaty i znicze złożyły delegacje: Rady Sołeckiej i Rady Parafialnej z Niewodnej, Samorządu Gminy Wiśniowa, rodzin zamordowanych. Kolejnym punktem uroczystości były modlitwy przy pomniku katyńskim, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodowego kwiaty i znicze złożyły delegacje: Szkoły Filialnej z Niewodnej, Gimnazjum z Wiśniowej, KSM Niewodna, KGW Niewodna, Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Wiśniowej, Samorządu Powiatowego w Strzyżowie, IPN i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” z Rzeszowa.

Na zakończenie miejscowy chór mieszany ”Harfa”, który także wcześniej ubogacał liturgię, wykonał pieśń „Nad Katyniem, nad Smoleńskiem”. Obszerny materiał z tych uroczystości zrealizowała telewizja internetowa iTV południe.

 

Grzegorz Tomaszewski.

 

http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Gminne-obchody-Dnia-Katynskiego,4001/