Gminne Obchody Dnia Katyńskiego w Niewodnej

W 76. rocznicę Zbrodni katyńskiej, w podniosłej atmosferze, z duchem patriotyzmu, upamiętniając pomordowanych na Wschodzie w 1940 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Katyńskiego 17 kwietnia 2016 r. w Niewodnej. Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Wiśniowa, parafianie niewodzkiego kościoła, przedstawiciele instytucji publicznych, dzieci i młodzież wraz z Samorządem Gminnym i Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej uczcili pamięć ofiar sowieckiego mordu, oddając hołd pod Pomnikiem katyńskim.

Pomnik wraz z tablicą upamiętniającą ofiary zbrodni  postawiono w 1980 r. dzięki staraniom, a wbrew komunistycznym władzom, ówczesnego proboszcza śp. k s. Kanonika Michała Pelczara, który walczył o prawdę i pamięć, rozpowszechniając wiedzę o Katyniu. Obecnie wpatrując się w tablicę na cokole pomnika, można dostrzec brakującą odciętą jej dolną  część. Teraz widnieje tam Orzeł w koronie i napis: PANIE JEZU UDZIEL WIECZNEJ NAGRODY OFICEROM POLSKIM POMORDOWANYM W KATYNIU W ROKU 1940. Pierwotnie, w  odciętej części informował  zapis o: BESTIALSKO ZAMORDOWANYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZY NKWD. Aby Pomnik mógł się ostać w tamtych czasach (lata osiemdziesiąte XX w. stan wojenny, zamordowanie ks. Popiełuszki), to prawdziwe i niepodważalne stwierdzenie musiało zostać usunięte. Patriotyczne i wzniosłe uroczystości rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Henryka Czajki, który w procesji wprowadził do kościoła poczty sztandarowe: Szkoły Filialnej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich z Różanki,  Gimnazjum im. Orląt Lwowskich z Wiśniowej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Niewodnej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Niewodnej oraz Zarządu Gminnego OSP RP Wiśniowa. Eucharystię sprawowaną w intencji Ofiar zbrodni sowieckich oraz śp. Ks. Michała Pelczara uświetnił występ chóru mieszanego „Harfa” z Niewodnej.
Druga część obchodów rozbrzmiała wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym nastąpiły okolicznościowe modlitwy, a następnie składanie kwiatów, wieńców oraz zniczy pod Pomnikiem przez: uczniów szkoły z Niewodnej, Gimnazjum z Wiśniowej, przedstawicieli KSM z Niewodnej  ( Wojciech Wójcik – prezes,  Wioletta Włosek), przedstawicielki KGW Niewodna (Lucyna Wojnarowska – przewodnicząca, Elżbieta Godek i Barbara Tęczar), przedstawicieli OSP Niewodna ( Jan Weron – prezes, Kazimierz Jajko, Łukasz Grzebień), przedstawicieli Zarządu Gminnego OSP RP  ( Kazimierz Furtek – komendant, Jan Tęcza, Paweł Wójcik), przedstawicieli Samorządu Powiatu Strzyżowskiego ( Robert Godek – starosta wraz z małżonką, Kamil Mendocha – dyrektor PCKiT  w Wiśniowej, radni powiatowi – Piotr Myćka i Grzegorz Tomaszewski), przedstawicieli Samorządu Gminy Wiśniowa ( Łukasz Dziok – przewodniczący Rady Gminy, Jacek Rybczyk – sekretarz Urzędu Gminy Wiśniowa oraz Władysław Salamon – dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej),  przedstawicieli Rady Sołeckiej z Niewodnej ( Zenon Tomaszewski – sołtys i radny, Janusz Godek i Sławomir Bradliński). W uroczystościach uczestniczyli także radni, sołtysi,  kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Wiśniowa. Należy podkreślić, jak zawsze niezawodność i duże zaangażowanie niewodzkiej społeczności we współorganizację tego wydarzenia, które służy przekazywaniu umiłowania Ojczyzny, budowaniu więzi społecznych w szczególnym czasie, kiedy nasza parafia obchodzi Jubileusz 650 –lecia powstania.

 

Grzegorz Tomaszewski