Gminne Obchody Dnia Matki i Złote Gody

DSC_0089W roku 2012 z inicjatywy ówczesnego wójta Tadeusza Przywary, po raz pierwszy w Gminie Wiśniowa Jubilaci świętowali 50 – lecie pożycia małżeńskiego. W ramach uroczystości, pary, które przeżyły wspólnie 50 lat są odznaczane prezydenckim medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Tak było i tym razem, kiedy 21 maja 2016 roku w Ośrodku Kultury w Wiśniowej miało miejsce uroczyste spotkanie w gronie Jubilatów, Matek, delegacji Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy oraz przedstawicieli samorządowych.

Małżonkowie (Państwo: Krochmalowie, Szymańscy, Tęczarowie, Rypyść) otrzymali wspomniane medale, legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki wręczane przez Marcina Kuta Wójta Gminy Wiśniowa, Łukasza Dzioka Przewodniczącego Rady Gminy oraz Władysława Salamona, dyrektora Ośrodka Kultury w Wiśniowej. Wójt wyraził słowa ogromnego szacunku i uznania dla uhonorowanych, a Stanisław Krochmal, jeden z Jubilatów podziękował w imieniu wszystkich odznaczonych za pamięć i wyróżnienie.

Podczas uroczystości wręczono także „Ordery Serca Matkom Wsi”. A otrzymały je matki – aktywistki, które wychowały pokolenie młodych Polaków, a jednocześnie kultywowały ludowe tradycje, aktywnie angażowały się w działalność na rzecz wsi, lokalnego społeczeństwa, życia kulturalnego czy obywatelskiego poprzez uczestnictwo w różnych inicjatywach, członkostwo w organizacjach, kołach i radach (…). W Gminie Wiśniowa takie ordery otrzymały: Krystyna Pękosz, Maria Bolek, Zofia Cierpiał, Zofia Gruszczyńska. Ordery są przyznawane przez Zarząd Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych (…), za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny.

Natomiast, z inicjatywy Zofii Cierpiał, radnej gminnej, wyróżniono jeszcze 5 matek, które wychowują minimum 10 dzieci. Upominki, kwiaty, gratulacje oraz podziękowania przyjęły na swoje ręce: Alicja Ochał, Teresa Włosek, Zofia Srebrna, Agata Boruta, Grażyna Ząbik. Do życzeń dołączyła się również Małgorzata Książek, radna powiatowa, która podkreśliła ogrom poświęcenia, jakie wkładają kobiety w rolę matek, gospodyń domu i żon.

Majowe spotkanie uświetnił występ grupy teatralnej z Kozłówka pod opieką merytoryczną Agaty Wójcik. Młodzież montażem słowno-muzycznym wzruszyła publiczność głębią recytowanych tekstów oraz wyśpiewała najpiękniejsze piosenki o mamie.

Uroczystości zakończyła skoczna muzyka kapeli ludowej „Wiśniowianie”, która utrzymała pozytywne nastroje na najwyższym poziomie, a Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśniowej ugościły wszystkich zebranych obiadem i ciastem do kawy.

 

Więcej zdjęć w galerii na okwisniowa.pl

[Źródło: Ośrodek Kultury w Wiśniowej – Anna Szymańska]