Różanka – wieś rozwoju i sukcesów

Różanka jest jedną z miejscowości gminy Wiśniowa, która rozwija się z roku na rok co raz szybciej. Co więcej, efekty pracy liderów i mieszkańców wsi widać gołym okiem, a sama miejscowość staje się popularniejsza, promując nie tylko siebie, ale i całą gminę.

  prezentacja_rozanka

 Fragmenty prezentacji multimedialnej podczas spotkania, Różanka 22.10.2016r.

 

Sukcesy mieszkańców Różanki

Dla przykładu, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Różance wygrali tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, a na szczeblu powiatowym zajęli miejsce 3! Ponadto, młodzieżowa drużyna sportowa z Różanki zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Tchoukballu, w czeskim Jiczynie. O sukcesie było głośno w TVP3 Rzeszów i Gazecie Nowiny. Zawodnicy wraz z trenerką Elżbietą Furtek zostali nagrodzeni przez Samorząd gminy Wiśniowa wycieczką do parku rozrywki Energy Landia w Zatorze.
Sukcesem na skalę ogólnopolską było także miejsce wśród laureatów konkursu Sołtys Roku 2013 oraz zdobycie tytułu Sołtysa Roku Województwa Podkarpackiego 2013 przez Ryszarda Strzępka, który nieprzerwanie od 1999 roku pełni tą funkcję w Różance. Jest również radnym do Rady Gminy, prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Różanka, Liderem Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, a także inicjatorem, koordynatorem i społecznikiem.

O wszystkich sukcesach Różanki i jej mieszkańców, o istotnych faktach i podejmowanych inicjatywach można przeczytać na oficjalnej stronie wsi: www.rozanka.info

 

Podsumowanie Programu i promocja książki

Jednym z ostatnich znaczących wydarzeń „ z życia Różanki” było październikowe spotkanie podsumowujące tegoroczne zadanie „Różańskie przekazywanie tradycji” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz premiera książki „Różańskie znaki wiary” autorstwa Agaty Grodzkiej. Podczas spotkania, sołtys Strzępek przybliżył Podkarpacki POW oraz przedstawił wszystkie projekty zrealizowane w ostatnich 4 latach w ramach Programu. Dzięki funduszom pozyskanym w Urzędzie Marszałkowskim oraz przy wsparciu Samorządu Gminy Wiśniowa, Spółki Wodno – Wodociągowej i pracy społecznej mieszkańców Różanki wybudowano zbiornik na wodę pitną, wydano wyżej wymienioną publikację oraz książki „Alfabet różański” autorstwa Józefa Cynarskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Różance i „Wieś z wiatrakiem w krajobrazie” Witolda Grodzkiego, zakupiono meble do kuchni Domu Ludowego w Różance oraz figury do szopki bożonarodzeniowej, wyczyszczono przydrożne rowy oraz oznakowano wieś.
Słowa uznania w stronę liderów społecznych wsi, członków Sołeckiej Grupy Działania skierował Marcin Kut, wójt gminy Wiśniowa, który podziękował za pracę na rzecz lokalnego środowiska, skuteczne reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa oraz promocję całej gminy, chociażby poprzez kolejną publikację o Różance.
Słowa podziękowania usłyszała również autorka książki o kapliczkach i krzyżach w Różance.
Pani Grodzka kilkakrotnie podkreślała, że jej rolą było jedynie zebranie materiału do publikacji oraz wzięcie odpowiedzialności za nadzorowanie prac nad albumem, na potrzeby którego autorka przeprowadziła rozmowy z blisko 100 osobami. Podziękowała wszystkim, którzy udzielali informacji na temat historii kapliczek i pomagali przy tworzeniu książki oraz wyraziła żal, że wiele istotnych faktów zabrał upływający czas. Gospodarze spotkania rozdali zebranym gościom albumy wraz z podpisem autorki oraz wręczali okolicznościowe pocztówki dokumentujące sportowe sukcesy, rozwój wsi, pejzaże oraz charakterystyczne miejsca Różanki.
Sobotnie wydarzenie uświetniły występy tegorocznych laureatów konkursu „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” organizowanego przez Ośrodek Kultury w Wiśniowej.
Sołtys, kończąc spotkanie, zaznaczył, że ma jeszcze wiele pomysłów na inicjatywy i gotów jest sprostać kolejnym potrzebom swoich mieszkańców – z pomocą Samorządu gminy.
Są również plany na nowe publikacje o Różance. Liderzy wsi szykują także niespodziankę na święta Bożego Narodzenia.

p1090485
Przepis na sukces

Różanka to przykład rozwijającej się miejscowości, dzięki wzorowemu sołtysowaniu i społecznemu przywództwu. Powstające inicjatywy i kolejne zrealizowane zadania, rodzące się pomysły, pozyskiwane fundusze i efektywne projekty to zasługa nie tylko przedsiębiorczych liderów wsi, lecz przede wszystkim zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczne, to owoc aktywnego obywatelstwa, współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i samorządem gminnym. Międzysektorowe partnerstwo i wsparcie, międzypokoleniowy dialog mieszkańców, diagnozowanie potrzeb, chęci i bezinteresowna praca społeczna przyczyniają się do rozwoju miejscowości oraz korzystnie wpływają na poziom dobrostanu jej mieszkańców, co ma ogromne znaczenie, chociażby w odnoszeniu sukcesów w różnych dziedzinach życia. A Różanka jest na to najlepszym dowodem, gdzie rozwój i sukces idą zawsze w parze.

 

p1090509Ryszard Strzępek – sołtys wsi Różanka

 

p1090539 Agata Grodzka – autorka książki oraz Marcin Kut wójt Gminy Wiśniowa

 

p1050778 Różański wiatrak ”oblegany” przez członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego podczas letnich plenerów „Magia Odkrywania Gminy Wiśniowa przez Obiektyw”                

 

 

Tekst: A. Szymańska – Czaja