Spotkanie przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich w Ośrodku Kultury w Wiśniowej

W dniu 29.11.2016 r. odbyło się spotkanie członkiń KGW z Marcinem Kutem, wójtem gminy Wiśniowa oraz Władysławem Salamonem, dyrektorem Ośrodka Kultury. Podczas zebrania dyrektor podsumował mijający rok, akcentując wydarzenia społeczno-kulturalne, w które szczególnie były zaangażowane koła gospodyń, a konkretnie imprezy cykliczne: Staropolskie Strojenie Stołu Wielkanocnego w Jazowej, Smak Tradycji w Wiśniowej, dożynki powiatowo-gminne w Kozłówku, imprezy okolicznościowe: Gminne Obchody Dnia Kobiet w Szufnarowej, Dnia Matki w Wiśniowej, jubileusze: 85-lecie KGW Kalembina i Tułkowice, 150-lecie KGW na ziemiach polskich obchodzone w Markuszowej, 650-lecie wsi Markuszowa i Wiśniowa, konkursy: na koszyczki wielkanocne, tradycyjne potrawy, udział w imprezach regionalnych: KGW Oparówka i Jazowa w Giedlarowej oraz wiele innych spotkań i wyjazdów.

Koła na terenie naszej gminy działają bardzo aktywnie, współpracują z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej, OSP, szkołami czy parafiami. Nawiązują także kontakty z innymi kołami i organizacjami spoza terenu gminy, jak np. KGW Jazowa z KGW Jałowe (k. Ustrzyk Dolnych). Panie kultywują tradycję ludową, biorą udział w wydarzeniach kościelnych, np. Orszak Trzech Króli, składają wieńce 3 maja, 11 listopada oraz w Dniu Katyńskim w Niewodnej. Angażują się w organizację balów charytatywnych, dni seniora, dni dziecka w swoich miejscowościach. Organizują kuligi, podtrzymują tradycję kolędowania oraz nabożeństwa majówek przy kapliczkach. Wzbogacają rok wydarzeń gminnych oraz wiejskich. Reprezentują gminę w różnych konkursach, plebiscytach, przeglądach, festiwalach i wystawach. Pracują na rzecz lokalnej społeczności, tradycji i kultury.

Dlatego, w roku jubileuszowym 150- lecia istnienia kół, wójt naszej gminy wyszedł z pomysłem zaprojektowania kalendarzy gminnych na rok 2017 prezentujących wszystkie 13 organizacji, jako wyraz wdzięczności i uznania dla kół za działalność. Podczas dzisiejszego spotkanie wójt rozdał gotowe kalendarze dla wszystkich członkiń na ręce przewodniczących. Podjęto także dyskusję na temat imprez w nadchodzącym roku oraz podsumowano plebiscyt Kół Gospodyń Wiejskich 2016 ogłoszony przez „Nowiny”(…)Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 1 grudnia br. w Dębicy.

 

Anna Szymańska- Czaja