Wyposażenie w sprzęt ICT

LogoUnia

GMINA WIŚNIOWA jest w trakcie realizacji projektu pn. Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie w sprzęt ICT w SP w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej, Gimnazjum w Wiśniowej oraz modernizacji Sali gimnastycznej w Szufnarowej.

 

Cel projektu: Zapewnienie równego dostępu do kształcenia wysokiej jakości na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Wiśniowa

 

 

UZYSKANE DOFINANSOWANIE I CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU WYNIKAJĄCE Z UMOWY

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE : 782 243,59 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 929 511,60 PLN

 

Planowane efekty: Wyposażenie SP w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej i Gimnazjum w Wiśniowej w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem ( terminalowe pracownie multimedialne wyposażone w serwery, terminale komputerowe, monitory interaktywne, wizualizery i zestawy do wideokonferencji). Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Sali gimnastycznej SP w Szufnarowej, wymianę wentylacji oraz budowa systemu fotowoltaicznego na budynku SP w Szufnarowej.