Dane o wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wiśniowa

Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Porozumienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnił aktualne informacje dotyczące wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy Wiśniowa. Dane na dzień 31.03.2024r. dotyczą liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zawartych umów, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, kwocie wypłaconych dotacji.

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 209
  • Liczba zawartych umów: 164
  • Liczba przedsięwzięć zrealizowanych (umowy zakończone): 81 szt
  • Kwota wypłaconych dotacji (umowy zakończone): 1 790 796,69