Wzory dokumentów

Referat Środowiska i Rolnictwa

 

Referat organizacji i spraw obywatelskich

 

Referat planowania przestrzennego i inwestycji

Ustalenie numeru porządkowego (adresu):
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Drogi gminne  (decyzja na lokalizację zjazdu, zajęcia pasa drogowego, lokalizację urządzeń w pasie drogowym): Wykaz dróg gminnych
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego

Referat budżetu i finansów

Deklaracje podatkowe:
IP – INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
DR-1 Deklaracja na podatek rolny