Wzory dokumentów

Referat Środowiska i Rolnictwa

Referat organizacji i spraw obywatelskich

Referat planowania przestrzennego i inwestycji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego

Referat budżetu i finansów

Wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Dla osób fizycznych

IN-1

IR-1

IL-1

Dla osób prawnych

DN-1

DR-1

DL-1