Aktualności

Wybory samorządowe 2024

30 stycznia 2024 UG Wiśniowa 0

7 kwietnia 2024 roku – na ten dzień Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W Dzienniku Ustaw [więcej…]

LIX sesja Rady Gminy Wiśniowa

9 lutego 2024 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Wiśniowa.  Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej [więcej…]

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych

30 stycznia 2024 UG Wiśniowa 0

Regulamin otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2024 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty [więcej…]