PlayPause
Slider


Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie Wiśniowa

17 września 2019 UG Wiśniowa 0

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Gmina Wiśniowa zrealizowała operację pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji [więcej…]

XI sesja Rady Gminy Wiśniowa

12 września 2019 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XI sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy [więcej…]

Zaproszenie

16 sierpnia 2019 UG Wiśniowa 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa KRUS w Strzyżowie serdecznie zaprasza rolników i ich domowników do odwiedzania stoiska informacyjnego KRUS w dniu 18.08.2019 w Niewodnej.

IX sesja Rady Gminy Wiśniowa

24 lipca 2019 UG Wiśniowa 0

W dniu 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się IX sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o [więcej…]

No Image

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

23 lipca 2019 UG Wiśniowa 0

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wiśniowa. Urząd Gminy Wiśniowa przypomina, że wszyscy władający nieruchomościami o powierzchni powyżej 3500 m2 (dot. nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą) zobowiązani są do przedstawienia Wójtowi Gminy Wiśniowa informacji o wielkości utraconej powierzchni [więcej…]

No Image

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

15 lipca 2019 UG Wiśniowa 0

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) od 2010 [więcej…]