Aktualności

XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

20 stycznia 2020 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Wręczenie zaświadczenia o wyborze  na [więcej…]

Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej

3 stycznia 2020 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu oferty przez Komisję konkursową, postanowił udzielić dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych

XV sesja Rady Gminy Wiśniowa

19 grudnia 2019 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XV sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. [więcej…]