Aktualności

LI sesja Rady Gminy Wiśniowa

2 czerwca 2023 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się LI sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Przewodniczący Rady Gminy          Ryszard [więcej…]

No Image

Udzielenie dotacji dla spółek wodnych

2 czerwca 2023 UG Wiśniowa 0

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa, realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji [więcej…]

Publiczny przetarg ustny (licytacja)

29 maja 2023 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023r., poz. 40 z późn. zm.), ogłasza   PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ) na sprzedaż [więcej…]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  w 2023 roku

22 maja 2023 ug wiśniowa 0

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023, poz. 571), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na powierzenie zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  w 2023 roku 1. Rodzaj zadania: Zadania w zakresie [więcej…]