Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017r. – 02.02.2017r.

 

biznes-inicjator

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:

 • osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • długotrwale bezrobotni
 • kobiety
 • niepełnosprawni

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

 • szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej
 • bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):
  – wsparcie inwestycyjne – do 23 300 zł
  – wsparcie pomostowe w wysokości:
 • 1 600 zł przez okres 6 miesięcy
 • 1200 zł przez okres 4 miesięcy
 • 1 000 zł przez okres 2 miesięcy

 

 • doradztwo specjalistyczne i strategiczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje dostępne:

Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 311,

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: www.biznes-inicjator.pl

 

fe