Przyznanie dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubowi sportowemu:

 

Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji
Gminny Klub Sportowy „Szach-Mat Wiśniowa” Adaptacja GKS „Szach-Mat Wiśniowa” – rejestracja w Polskim Związku Szachowym (PZSz), zaopatrzenie w niezbędny sprzęt do poprawnego funkcjonowania 4.000 zł

 

 

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut