Od 1 kwietnia 2023 r.  obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 kwietnia 2023 r.  obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone decyzją nr RZ.RZT.70.89.2021.MKO z dnia 26.02.2021r. Dyrektora  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, z uwzględnieniem Uchwały NR XXVIII/240/2021 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26  kwietnia 2021r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.

1.Rodzaje, wysokość cen i stawek  opłat:

    Wysokość cen za odprowadzane ścieki:

    • Grupa 1 – gospodarstwa domowe – 3,61 zł/m3 netto + 8% vat
    • Grupa 2 – pozostali odbiorcy – 4,84 zł/m3 netto + 8 % vat

    Stawka za przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych – 9,0 zł/m3 netto + 8% vat