Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 stycznia 2024 r.

Gmina Wiśniowa informuje, że od 1 stycznia 2024r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone decyzją nr RZ.RZT.70.89.2021.MKO z dnia 26.02.2021. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, z uwzględnieniem Uchwały Nr LV/433/2023 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 listopada  2023 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

  • Wysokość cen za odprowadzane ścieki:
  1. grupa 1 – gospodarstwa domowe w wysokości 3,98 zł/m3 netto + 8 % vat
  2. grupa 2 – pozostali odbiorcy w wysokości 5,24 zł/m3 netto + 8 % vat

Wójt Gminy

Marcin Kut