III sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się III sesja Rady Gminy Wiśniowa.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Wiśniowa.
4. Podjęcie uchwały zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały V/23/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jazowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiśniowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek

 

 

Transmisja sesji: