Kolejny termin wydawania żywności

Kolejny termin wydawania żywności dla osób z Gminy Wiśniowa.

Otwarte od godz. 9:00 do godz. 15:00

(Przerwa od godz. 12:00 – 12:30):

24.05.2022r.  WTOREK – od nr 1 do 170,

21.05.2022r. ŚRODA – od nr 171 do 340,

26.05.2022r. CZWARTEK – od nr 341 do 500.

Numery nadawane były w pierwszym miesiącu wydawania żywności. Prosimy o przychodzenie w wyznaczonym  terminie.