Od 1 stycznia 2022 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej przypomina, że od dnia 1 stycznia 2022r wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski  można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane tj. do dnia 31.05.2022r.