Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Operacji typu: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia finansowego dla rolników posiadających gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach ww. operacji dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Przypominam, iż w związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, pracują one bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek Agencji. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Zależy mi, aby informacja o prowadzonym naborze dotarła jak najszerzej do lokalnych społeczności w województwie podkarpackim oraz do wszystkich włodarzy wsi, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie załączonej informacji na tablicach informacyjnych u Państwa w placówkach oraz jeżeli będzie to możliwe, na stronie internetowej urzędu.
Z góry dziękuję za pomoc w rozpowszechnieniu informacji.

Z poważaniem

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Teresa Pamuła