Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

CSlogo

Wójt Gminy Wiśniowa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
na spotkanie INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE
organizowane przez Biuro Stowarzyszenia Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

w dniu 11.10.2016 r. (godz.11:00)

dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020

na:

 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 100 tys. zł)

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (do 300 tys. zł)

TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURSYTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ (do 150 tys. zł)

 

Miejsce spotkania:

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Wiśniowej


Program spotkania

  1. Zapoznanie obecnych z głównymi założeniami programu LEADER oraz strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania na lata 2014-2020.
  2. Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURSYTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
  3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanu w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, TWORZENIE INFRASTRUKTURY TURSYTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ
  4. Pytania ze strony przybyłych beneficjentów.
  5. Zakończenie spotkania.

 

Serdecznie zapraszam,

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut