Spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej LSR Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2023-2027, które odbędzie się w sali widowiskowej OK w Wiśniowej, Wiśniowa 136 – 27.09.2022 r., g. 13.00 (wtorek).

Program spotkania:

  1. Przywitanie uczestników, omówienie celu i programu spotkania.
  2. Podsumowanie PROW 2014-2020.
  3. Prezentacja możliwości programowych (PROW i EFS+).
  4. Diagnoza obszaru Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru, próba wyznaczenia kierunków przyszłej strategii (propozycje projektów, których realizację powinna uwzględniać nowopowstająca LSR) – przeprowadzenie badania ankietowego.
  5. Dyskusja, wnioski i podsumowanie.
  6. Zakończenie spotkania.

Sam zdecyduj na co zostaną wydane nowe fundusze Unii Europejskiej!! Przyjdź na spotkanie!!