XVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2020 r. (środa) o godz. 7.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.
Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie „Zakup samochodu specjalnego do działań operacyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie”
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na zakup minibusa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Różance
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek