XXX sesja Rady Gminy Wiśniowa

W związku z wpłynięciem wniosku o zwołanie sesji zawiadamiam, że w dniu
11 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/217/2021 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego związanego z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Warzyce w miejscowości Kożuchów.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior