Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wiśniowa

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wiśniowa, realizowanego przez Gminę Wiśniowa. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 17.03.2022r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą: Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle – Lider Konsorcjum oraz Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie 28 odcinków dróg we wszystkich 13 miejscowościach z terenu Gminy Wiśniowa o łącznej długości ponad 10 km. Wartość realizacji inwestycji: 4.398.787,77 zł., w tym wartość dofinansowania: 3.985.000,00zł.