Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wiśniowa

Zakończono realizację zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Wiśniowa realizowane przez Gminę Wiśniowa. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 28.04.2023r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą: Instal-Projekt Krzysztof Uliasz, Cergowa 194, 38-450 Dukla. W ramach przedsięwzięcia:

  1.  wymieniono istniejące oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy LED wraz z osprzętem w 10 miejscowościach na terenie Gminy Wiśniowa,
  2. wybudowano nowe odcinki oświetlenia na terenie Gminy Wiśniowa w postaci linii nN oświetleniowych kablowych,
  3. dostarczono i zamontowano 30 sztuk lamp solarnych wraz ze stanowiskami słupowymi i fundamentem.

Wartość realizacji inwestycji: 1.452.061,91 zł, w tym wartość dofinansowania: 1.306.799,99 zł.