Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa

Zakończono realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa realizowane przez Gminę Wiśniowa. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W dniu 15.03.2023r. podpisana została umowa z wyłonionym Wykonawcą: WITMAR Sp. z o.o., 38-124 Wiśniowa 247. W ramach przedsięwzięcia wybudowano chodniki o łącznej długości 2240,5mb przy drogach wojewódzkich nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce oraz nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa, w tym:

  1. w miejscowości Wiśniowa o długości 730mb
  2. w miejscowości Kożuchów o długości 608mb
  3. w miejscowości Szufnarowa o długości 902,50mb

Wartość realizacji inwestycji: 3.733.115,49 zł, w tym wartość dofinansowania: 3.515.000,00 zł.