XIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 8 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/105/04 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 listopada 2004r w sprawie sprawiania pogrzebów.  
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Wiśniowa i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/293/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  8. Podjęcie uchwały w określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Wiśniowa.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
  10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Strzępek

Transmisja Sesji będzie dostępna na żywo na kanale youtube po adresem: https://www.youtube.com/channel/UCwdRulXOLammwSsO7jYfc6Q/live