XL sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XL sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  9. Debata nad Raportem o stanie gminy Wiśniowa.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wiśniowa.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek