XLII sesja Rady Gminy Wiśniowa

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Markuszowa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiśniowa na 2022 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 r.    
  7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy

         Ryszard Strzępek