XLII sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 13 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2018 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniowa na lata 2018 -2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Ryszard Strzępek