XXX sesja Rady Gminy Wiśniowa

W dniu 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wiśniowa.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 rok oraz prezentacja możliwości w ramach projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Wspólnie do sukcesu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Szufnarowa do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
  8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  9. Sprawy różne.
  10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok