Rodzaje i wysokość cen za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wiśniowa dla miejscowości Kozłówek

Gmina Wiśniowa informuje, że od 17 września 2020r. obowiązują niżej  podane rodzaje i wysokość cen za zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wiśniowa dla miejscowości Kozłówek

Rodzaje i wysokość cen:

  1. grupa 1- gospodarstwa domowe w wysokości 3,06 zł/m3 netto + 8 % vat
  2. grupa 2 – pozostali odbiorcy w wysokości 3,52 zł/m3 netto + 8 % vat

            Przedstawione  ceny wynikają z zatwierdzonej taryfy decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nr RZ.RET.770.32.2020.MK
z dnia 07.09.2020r i uwzględniają dopłatę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Wiśniowa nr XXII/183/2020 z dnia 12.10.2020r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Kozłówek na terenie gminy Wiśniowa.                                                                           

Wójt Gminy

Marcin Kut