Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli samorządowych , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Wiśniowa jest organem prowadzącym.

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 08 lutego 2018

do 21 lutego 2018

———————
2. Złożenie wniosku o przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca 2018r

do 28 marca 2018r

od 25 kwietnia 2018r

do 15 sierpnia 2018r

3. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych do 06 kwietnia 2018r 23 sierpnia  2018r
4. Podanie do publicznej wiadomości praz komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 kwietnia 2018r 24 sierpnia 2018r
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 13 kwietnia 2018r

do 20 kwietnia 2018r

od 27 sierpnia 2018r

do 29 sierpnia 2018r

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia 2018r 30 sierpnia 2018r

 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz w postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcia do szkoły podstawowej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 marca 2018r     do 29 marca 2018r Od 07 sierpnia 2018r

do 15 sierpnia 2018r

2. Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych Od 03 kwietnia 2018r

Do 13 kwietnia 2018r

Od 16 sierpnia 2018r

Do 17 sierpnia 2018r

3. Podanie do publicznej wiadomości praz komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 kwietnia 2018r 20 sierpnia 2018r
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 18 kwietnia 2018r

Do 25 kwietnia 2018r

Od 21 sierpnia 2018r

Do 24 sierpnia 2018r

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 kwietnia 2018r 27 sierpnia 2018r

 

 

 

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWisniowa1/document/467696/Zarz%C4%85dzenie-435_2018