30 lat działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Wisznia” z Wiśniowej

Każdy Jubileusz działalności artystycznej ma doniosły charakter: podsumowanie wieloletniej pracy, prezentacja bogatej historii i doświadczenia, koncerty, podziękowania za zaangażowanie, współpracę, własny wkład w dorobek i wizerunek całego zespołu, gratulacje, życzenia, ukłony, hołdy uznania, poczucie dumy, wspomnienia, nostalgie, chwile wzruszeń, emocje, refleksje… Tak było i w przypadku okrągłej energicznej 30 –tki Zespołu Pieśni i Tańca Wisznia działającego przy Ośrodku Kultury w Wiśniowej.

24 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej O.K. odbył się koncert folklorystycznych Jubilatów, którzy podzielili się przestrzenią sceniczną z przyjaciółmi z Zespołu Ludowego Twierdzanie z Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku oraz z młodymi następczyniami pielęgnowania ludowej kultury regionu z Zespołu Pieśni i Tańca Wisienka działającego przy Szkole Podstawowej w Markuszowej. Wspaniała i owocna współpraca między tymi zespołami układa się od wielu lat dzięki instruktorce z Frysztaka Magdalenie Wiśniowskiej oraz założycielowi zespołu z Markuszowej Dariuszowi Data.

W ramach uroczystości, Wisznia zaprezentowała na scenie to, co najlepsze – wysoki poziom artystyczny tańców z: Cieszyny (strzyżowskie), Krakowa, Lublina i Rzeszowa w tradycyjnych strojach regionalnych, które bogactwem kolorów, świecidełek, ornamentów, pawich piór, cekinów i kwiatów czarowały licznie zgromadzoną publiczność.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni gości, a wśród nich: Jan Stodolak, wicestarosta Powiatu strzyżowskiego, Piotr Myćka, radny powiatowy, Marcin Kut, wójt Gminy Wiśniowa, Jacek Rybczyk, sekretarz Urzędu Gminy Wiśniowa, Łukasz Dziok, przewodniczący Rady Gminy, radni gminni, sołtysi, Andrzej Szypuła-prezes Towarzystwa im. Z. Mycielskiego w Wiśniowej , Kamil Mendocha, dyrektor PCKiT w Wiśniowej, Barbara Szlachta, wicedyrektor Domu Kultury ”Sokół” ze Strzyżowa, Joanna Kozubowska, instruktor ZPiT Wiercany, a nade wszystko Danuta Szaro -Żarek, pierwsza choreograf wiśniowskiego zespołu pieśni i tańca, o której wspomniał w retrospektywnym przemówieniu Władysław Salamon, dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej. Nie zabrakło również delegacji zaprzyjaźnionych zespołów ludowych: przedstawiciele Wiercan z Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach, Kłosowian z Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

30 lat działalności zespołu to ponad 120 koncertów, próby, projekty, współpraca, wyjazdy, które złożyły się na dzisiejszy wizerunek Wiszni, zasłużone wysokie miejsce w kulturze oraz miano „towaru eksportowego”, jakim określił zespół wójt Kut, przychylnym okiem patrzący na rozwój kultury w naszej Gminie. Obecnie w repertuarze zespołu znajdują się: tańce z okolic Rzeszowa, tańce krośnieńskie, lubelskie, polonez, krakowiak i tańce strzyżowskie. Grupa ma opracowane również widowiska obrzędowe.

Wszystkie zdjęcia z Jubileuszu dostępne są na stronie OK Wiśniowa – http://okwisniowa.pl/galeria/677/index.html

 

[ Źródło: OK Wiśniowa – Fragmenty artykułu „30 lat działalności Zespołu Pieśni i Tańca Wisznia” A. Szymańska]