Kolejne terminy wydawania żywności

Żywność będzie wydawana tylko zgodnie z harmonogramem:

21 lipca od godz. 8:30 -14:30 – numery 1 – 150

22 lipca od godz. 8:30 – 14:30 – numery 151 – 300

23 lipca od godz. 9:00 – 15:00 – numery 301 – 600

Przerwa w wydawaniu od 11:30 – 12:00

Osoby które nie mogą przyjść w danym dniu przychodzą w ostatnim dniu ( 23 lipca).

Prosimy o przestrzeganie terminów odbierania żywności.