Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

Gmina Wiśniowa w dniu 31.03.2017 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie  w ramach  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej –Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. W dniu 21.09.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, którego realizacja obejmuje:

– dostawę i montaż lodowiska całorocznego o nawierzchni syntetycznej oraz oświetlenia bezpośrednio przylegającego do płyty lodowiska wraz z wyposażeniem ( m.in. łyżwy, pomoce łyżwiarskie- pingwin, miś,  )

– budowa ściany wspinaczkowej, która będzie umieszczona w Gimnazjum na ścianie na Sali gimnastycznej – wraz z wyposażeniem ( m.in. linki, uprzęże, karabinki)

– budowa boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej

– budowa boiska do piłki plażowej Tchoukball – przy Szkole Podstawowej w Różance

Wybór infrastruktury sportowej do dofinansowania wynikał głównie z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zebranych ankiet wśród młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz rodziców. Budowa lodowiska, boisk do gier zespołowych oraz ściany wspinaczkowej w dużym stopniu wpłynie na poszerzenie oferty sportowo- rekreacyjnej nie tylko dla uczniów szkół- pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej u młodzieży, ale również dla  mieszkańców Gminy .

 

Przewidziany okres realizacji zadania – 30.11.2017r

 

Koszt całkowity inwestycji (brutto) – 740 110 PLN

Dofinansowanie ze środków FRKF (wg. umowy) – 351 900 PLN