Trzeci publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż sprzętu rolniczego

Wiśniowa, dnia 24.08.2020r.

P.2632.2.2020FP

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Wiśniowa działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 713 z późn. zm.), ogłasza

  TRZECI  PUBLICZNY   PRZETARG   USTNY   (LICYTACJĘ)

na sprzedaż następujących przedmiotów

L.p.Rok produkcjiCena wywoławczawadiumGodzina licytacji
Przetarg w dniu 15 września 2020r.
1Ciągnik Ursus c 360 RSRT03519798 300,001 000,00900
2Kombajn zbożowy Bizon 1 VIN4516719847 400,001 000,00930
3Kombajn zbożowy Bizon 2 VIN44744198411 900,001 500,001000
4Kombajn zbożowy Bizon 3 VIN57610198721 500,002 000,001030
5Kosiarka rotacyjna 11 296,00200,001100
6Kosiarka rotacyjna 21 296,00200,001130
7Prasa wysokiego zgniotu 119853 058,00300,001200
8Prasa wysokiego zgniotu 219853 058,00300,001230
9Siewnik zbożowy19965 310,00500,001300
10Pług trzyskibowy1997450,00100,001330
11Pług trzyskibowy1997450,00100,001400
  Przetarg w dniu 16 września 2020r.  
12Kultywator756,00100,00800
13Beczka na wodę 1; 1000 L294,0050,00830
14Beczka na wodę 2 ;1000 L105,0020,00900
15Opryskiwacz990,00100,00930
16Opryskiwacz 990,00100,001000
17Ładowacz cyklop19872 285,00300,001030
18Brona ciężka515,0050,001100
19Szafka na odzież metal.szt.6 /1 szt. 224zł/1 344,00200,001130
20Beczka na paliwo 200 L55,0010,001200
21Agregat uprawowy +wał strunowy1 596,00200,001230
22Wyorywacz do buraków126,0020,001300
23Podbieracz pokosów1989144,0020,001330
24Samochód Ford transit19982 880,00300,001400

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniach i godzinach wskazanych powyżej, w miejscowości Jazowa na placu Kółka Rolniczego.

Wadium w pieniądzu w ww. wysokościach należy wnieść do dnia 14 września 2020r. w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa bądź przelewem na rachunek bankowy BS Strzyżów O Wiśniowa
nr 06 9168 1043 4200 0143 2000 0040.

Maszyny i urządzenia  przeznaczone do sprzedaży można zobaczyć w dniach 09 i 10 września 2020r. na placu Kółka Rolniczego w Jazowej, w godzinach od 800 do 1400.

Wydawanie zakupionego sprzętu odbędzie się w dniu 17 września 2020r. w godzinach 800-1400.

Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium na warunkach i w kwocie określonej w niniejszym ogłoszeniu, oraz zapoznać się z regulaminem, dostępnym na stronie bip.wisniowa.pl.

Szczegółowej informacji o maszynach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej, pokój nr 8a lub telefonicznie: 17 27 75 063, wew. 36.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń

w dniach 31.08.2020r. do 14.09.2020r./włącznie/ w:

  • na tablicy ogłoszeń w UG Wiśniowa,
  • w 13 sołectwach,
  • oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wisniowa.pl

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut