Udzielenie dotacji dla spółek wodnych

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa, realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r., Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

Spółka                                                                                    Kwota

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II                         7.000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Pstrągówka                          11.000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice 1                          14.000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Kalembina                            16.000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Różanka                                15.000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Wiśniowa                              7.000,00 zł

Zgodnie z § 5 ust.  „Regulaminu…”, uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

           

Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut