Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleń

– Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027, nowe możliwości dla gospodarstw rolnych.

  • Płatności bezpośrednie – Ekoschematy.
  • Interwencje:
    • Rolnośrodowiskowo-klimatyczne,
    • Ekologiczne,
    • Leśne i zadrzewieniowe.

– Zmiany w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

MIEJSCE: URZĄD GMINY WIŚNIOWA (Sala posiedzeń Rady Gminy).

TERMIN: 7 marca 2023, godz. 9:30.