Zastrzeżenia i wnioski właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Wiśniowa  zamieszczamy wzór formularza do składania  zastrzeżeń i wniosków właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów.

Wzór – Zastrzeżenia i wnioski właścicieli do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów