Rzeczoznawcy majątkowi

23 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa uprzejmie prosi o podanie ceny brutto wyceny 23 działek położonych na terenie Gminy Wiśniowa; (17 rolnych, 6 leśnych). Działki wyceniane w celu sprzedaży. Markuszowa 145/5. Szufnarowa 417/7, 1198, 3367, 3369, 1255, 1498, [więcej…]

Telefon dyżurny – utrzymanie dróg

12 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zjawiska pogodowe związane z  okresem zimowym,   informuję o uruchomieniu z dniem 08-02-2021 roku telefonu dyżurnego: nr 697 367 999 Na numer ten można zgłaszać PILNE potrzeby utrzymania lub przywrócenia przejezdności [więcej…]

XXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa

12 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

W dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Wiśniowej odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. Przyjęcie protokołu [więcej…]

Udzielenie dotacji celowej klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

4 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa, po uprzedniej ocenie wniosków przez Komisję ds. oceny formalno-prawnej i merytorycznej, postanowił udzielić dotacji celowej n/w klubom sportowym oraz stowarzyszeniom

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

1 lutego 2021 UG Wiśniowa 0

Dnia 01.02.2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021 Pan Marcin Kut – Gminny Komisarz Spisowy w Wiśniowej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.