XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa

25 listopada 2021 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Przyjęcie protokołu XXXII sesji. Sprawozdanie [więcej…]

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

24 listopada 2021 UG Wiśniowa 0

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”,  zrodziła się w 2015 roku, we współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych [więcej…]

Zbiórka elektrośmieci

23 listopada 2021 UG Wiśniowa 0

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Markuszowej organizuje zbiórkę elektrośmieci. Wszystko co „było” na prąd lub na baterie składamy w dniach 8 – 9 grudnia 2021 r. na parkingu obok skateparku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 roku

19 listopada 2021 UG Wiśniowa 0

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom [więcej…]

XXXII sesja Rady Gminy Wiśniowa

3 listopada 2021 UG Wiśniowa 0

Zawiadamiam, że w dniu 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 8.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wiśniowa. Proponowany porządek obrad: Wręczenie zaświadczeń nowo wybranemu Radnemu [więcej…]